Despre finantare

Programul asigură pentru afaceri consultanţă de specialitate printr-o reţea de colaboratori, respectiv prin programul de mentorat. Aceasta înseamnă contact personal (un sfârşit de săptămână profesional) pe de o parte, iar pe de altă parte, consultanţă online personalizată, în cadrul căreia fiecare aplicant câştigător poate consulta mentorii.

Participanţii la program îşi vor redacta propriul plan de afaceri. Aceste planuri vor fi evaluate de către un juriu de specialitate, care va decide – conform sistemului de punctaj stabilit prin program – care sunt cele 32 de planuri de afacere (în total 16 afaceri din regiunea nord-vest şi 16 din regiunea centrală), care vor beneficia de finanţare nerambursabilă. Valoarea finanţării este de maxim 40.000 de euro.

Asociația pentru Promovarea Afacerilor din România și Fundația LAM Ilieni, în calitate de administratori al schemei de ajutor de minimis din cadrul proiectului POCU/89/3/7/107527 a publicat în data de 10.04.2018 spre consultare Regulamentul detaliat privind selectarea Planurilor de Afaceri. 

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa office@diasporaungaria.ro, până la data de 27 aprilie 2018.

Descarcă Regulamentul: click aici