Célcsoport

A program azon személyeknek szól, akik megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

Román állampolgársággal rendelkeznek;

18 és 64 év közöttiek. Kivételt képeznek azok a 16 és 24 év közötti fiatalok, akik nem rendelkeznek munkahellyel és nem vesznek részt semmilyen jellegű oktatásban (NEET kategória);

Romániai lakhelyük az Észak-nyugati vagy Központi Fejlesztési régiók valamelyik településén található. Az Észak-Nyugat régió megyéi: Beszterce-Naszód, Bihar, Kolozs, Máramaros, Szatmár, Szilágy. A Központi régió megyéi: Brassó, Fehér, Hargita, Kovászna, Maros, Szeben;

A programhoz való csatlakozást megelőző legalább 12 hónapban hivatalosan Magyarországon tartózkodtak. A magyarországi tartózkodás az alábbi dokumentumok valamelyikével igazolható: a) lakcímkártya, b) ideiglenes tartózkodási engedély, c) tartózkodási engedély, d) lakcímbejelentő lap vagy e) regisztrációs kártya EGT országok állampolgárai számára;

Saját vállalkozást indítanának az Észak-nyugati vagy Központi Fejlesztési régiók valamelyik városában. A vállalkozás kizárólag városi környezetben hozható létre és nem lehet mezőgazdasági profilú. A vállalkozást olyan ágazatban kell elindítani, ami az Országos Versenyképességi Stratégia (SNC 2014-2020) szerint intelligens szakosodási potenciállal bír. Ilyen ágazatok többek között a turizmus, a kreatív iparágak vagy az élelmiszeripar. A teljes lista román nyelven elérhető itt: [Lista codurilor CAEN eligibile];

A vállalkozás tevékenységi körének megfelelő szakmai tapasztalattal és/vagy tanulmánnyal rendelkeznek, amit igazolni tudnak.