GRUP ȚINTĂ

Programul este destinat persoanelor care îndeplinesc următoarele condiţii:

Sunt cetăţeni români;

Au vârsta cuprinsă între 18 şi 64 de ani. Excepţie fac acei tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 24 de ani, care nu au loc de muncă şi nu urmează nici o formă de învăţământ (categoria NEET);

Au domiciliul/reşedinţa din România într-una din localităţile Regiunii de Dezvoltare Nord-vest sau Centrală. Judeţele regiunii de Nord-vest sunt următoarele: Bistriţa-Năsăud, Bihor, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj. Judeţele regiunii Centrale sunt: Braşov, Alba, Harghita, Covasna, Mureş, Sibiu;

În cele 12 luni premergătoare înscrierii la program s-au aflat în Ungaria. Acest lucru poate fi certificat cu unul din documentele de mai jos: a) card de domicilliu, b) permis de ședere permanentă, c) permis de ședere, d) adeverință de stabilire a domiciliului, e) card de înregistrare pentru cetățenii SEE;

Doresc să-şi înfiinţeze propria afacere într-unul din oraşele Regiunii de Dezvoltare Nord-vest sau Centrală. Afacerea poate fi înregistrată doar într-un oraş şi nu poate avea profil agricol. Domeniul de activitate al firmei poate fi unul care, conform Strategiei Naţonale de Competitivitate (SNC 2014-2020) este unul cu potenţial de specializare inteligentă. Astfel de domenii sunt, printre altele turismul, ramura creativă sau industria alimentară. Lista completă, se găseşte aici: [Lista codurilor CAEN eligibile] ;

Au studii de specialitate şi/sau au dobândit experienţă în domeniul în care afacerea îşi va desfăşura activitatea şi pot certifica accest lucru.